marți, 21 iulie 2015

Shi Jing - CARTEA STIHURILOR

Shi Jing

vezi ceilalți poeți străini publicați pe blog aici

Colaboratorul Alexandru Turcu mă ajută la rubrica de poezie universală cu ....


CARTEA STIHURILOR 


... Sau, în limba de origine, Shi Jing (citeşte Şî Ţin), este una din cele treisprezece cărţi clasice ale literaturii chineze (şi una din cele Cinci Canoane), în fapt, o antologie de poezie populară, ingenios elaborată, după tradiţie, de chiar marele cărturar, Confucius. De altfel, în Lunyu (Analecte), se pare că în mai multe rînduri, Confucius îşi atestă paternitatea asupra operei. Lucrarea – care cuprinde 305 poeme adunate din Principatele Zhou de Sud, Zhao de Sud, Bei, Yong, Wei, Wang, ZhengQi, Wei, Tang, Qin, Chen, Hui, Cao, Bin, fiind împărţită în trei secţiuni, Poemele Principatelor, Imne şi Ode – datează  din secolele XI-VIII î.e.n. Mai specificăm faptul că poemele – în mod practic – erau texte destinate cîntatului  - una din traducerile posibile ale titlului fiind şi Cartea cîntecelor.

Notă
Precum în cazul celorlalte micro-antologii, am ales strict ilustrativ un număr de IV poeme, ale căror traduceri  au fost efectuate între anii 1939 – 1990 (ele fiind orînduite după această cronologie, mai jos). Primele două sînt traduceri prin intermediar (francez la prima, necunoscut la a doua – rusă?), celelalte fiind operă de sinologi, care şi-au demonstrat prin opera lor şi capacităţi poetice de netăgăduit (pentru ediţii, consultă bibliografia). Semnalez aci şi excelentele studii datorate – în chip de prefeţe – Mirei şi lui Constantin Lupeanu („Prefaţă” la Cartea poemelor Shijing)  şi  Florentinei Vişan („Poezia chineză clasică între intraductibil şi traductibil”).

ANTOLOGIE
„Fără studiul poeziei nu te poţi exprima”
Confucius
I
IEŞIND PRIN POARTA ORIENTALĂ

Lîngă poarta orientală a oraşului,
Rîd tinere fete, mlădioase şi zglobii
Ca norii primăverii;
Dar, le dispreţuiesc farmecele,
Fiindcă, în rochia ei albă
Şi sub vălul ei verde,
Prietena mea e mai atrăgătoare.

Lîngă turnul care domină
Poarta orientală a oraşului,
Visează tinere fete, frumoase şi strălucitoare
Ca florile primăverii;
Dar, le dispreţuiesc parfumurile,
Fiindcă, în rochia ei albă
Şi sub bonetul ei roşu,
Prietena mea e mai atrăgătoare.

(AL. T. STAMATIAD)

II
ÎN STOLURI TREC...

În stoluri trec, cînd gîşte, cînd cocori,
Mereu tot trec din zori şi pînă-n zori.
Şi sînt şi oameni smulşi din rostul lor
Şi duşi aşa prin ţări îndepărtate
Cu locuri sterpe, drumuri neumblate...
Amară-i soarta bietului popor!

Trec gîşte, trec cocori pe calea lor înaltă;
Se lasă uneori pe cîte-o baltă...
Poporul nalţă ziduri ce se-ntind
Pe mii de li şi-oraşe-ntregi cuprind.
Cu trudă uriaşă şi-ncordare
Ne-alcătuim o bună aşezare.

Trec gîşte, trec cocori mereu, în zbor,
Şi jalnic sună strigătele lor...
Un înţelept, dacă le-aude, spune
Că munca noastră-i spor şi bucurie;
Iar un neghiob, dacă le-aude, spune
Că strigătele-acestea-s de mîndrie.

(AL. PHILIPPIDE)

III
LĂŢIMEA RÎULUI HAN

În sud copacii cresc înalţi,
Dar nu au umbră de alean.
Înoată nimfele în Han,
Să le-amăgeşti, încerci în van.
Rîul acesta este lat,
Doar ele-l trec din mal în mal.
Fără sfîrşit e Fluviul Lung,
Nu-i poţi supune-adînc şi val.

Grămezi de sarcini vreau să fac,
Tai vreji mai mulţi să le sporesc.
Frumoasei fete ce-o iubesc
Căluţ de nuntă să-i hrănesc.
Rîul acesta este lat,
Doar nimfe-l  trec din mal în mal.
Fără sfîrşit e Fluviul Lung,
Nu-i poţi supune-adînc şi val.

Grămezi de sarcini vreau să fac,
Tai stuf mai mult să le sporesc.
Frumoasei fete ce-o iubesc
Căluţ de nuntă să-i hrănesc.
Rîul acesta este lat,
Doar nimfe-l trec din mal în mal.
Fără sfîrşit e Fluviul Lung,
Nu-i poţi supune-adînc şi val.

(MIRA şi CONSTANTIN LUPEANU)

IV

FUSTA-N BRÎU

Dacă sufletul încă de mine ţi-e plin,
Îmi sumet fusta-n brîu şi trec rîul Zhen.
Dacă inima însă nu-ţi mai dă ghes,
Crezi că nu-s alţii să m-aştepte,
Tu , necopt şi prostuţ, aşa crezi?

Dacă-n sufletul tău încă pe mine mă vrei,
Îmi sumet fusta-n brîu şi trec rîul Wei.
Dacă însă inima nu-ţi mai dă ghes,
Crezi că nu-s alţii să m-aştepte,
Necopt şi prostuţ, aşa crezi?

 (FLORENTINA VIŞAN)

BIBLIOGRAFIE
***Antologia poeziei chineze clasice, ediţie îngrijită de Romulus Vulpescu, EPL, 1963 (15 poeme traduse de Al. Philippide şi 1 Imn tradus de Niculaie Stoian )
***Cartea poemelor Shijing, selecţie, traducere din limba chineză veche, prefaţă şi note de Mira şi Constantin Lupeanu, Albatros, 1985 (105 poezii)
***Trepte de jad, antologie de poezie chineză clasică Shi,  traducere, selecţie, prefaţă şi note [de] Florentina Vişan, Univers, 1990 (11 poezii)
HOGEA-VELIŞCU, Ileana – Dicţionar al literaturii chineze clasice şi moderne, EŞE, 1983

STAMATIAD, Al.T – Din flautul de jad, antologie chineză, Cartea Româneacă, 1939 (bucăţi apărute, unele, anterior în Revista Fundaţiilor Regale – 1 poem)

0 buşeli:

Trimiteți un comentariu

Zi ceva de-a busilea sau din picioare

de-a bușilea prin aer!