miercuri, 2 iunie 2021

Spuma zilelor. Scrisorar. Plânsul lui Nietzche

 


Fiecare dintre aceste trei cărți m-a ajutat cumva în anumite momente din viață. S-au nimerit să se suprapună unor evenimente mai delicate și toate au avut efectul de cui pe cui. Asta le-a dat forță în mine (recunosc, poate subiectiv forța a fost amplificată), asta le-a făcut să nu le pot uita și să mă întorc deseori la ele, chiar dacă o fac cu inimă îndoită. Cititorii știu de ce! :) Boris VianSpuma zilelor (E P L U – 1969, traducere Sorin Mărculescu) Este considerat unul dintre


cele mai frumoase romane de dragoste, deși aici aș nuanța astfel unul dintre cele mai inteligente romane de dragoste. Un roman dens, cu multe aluzii livrești, cu o puternică forță a imaginarului care se materializează în jurul cititorului prin forța cuvintelor mânuite de autor. Rădăcinile acestui roman se văd întinse până la patafizica lui Jarry (prin absurdul, grotescul și insolitele evenimente care se succed) dar, în același timp, își recunosc înfrângerea în fața unor vremuri dezamăgitoare în care visătorii nu au ce căuta (romanul a apărut în 1947). Totul se desfășoară într-o neliniște onirică, pare un basm generat de ultimele consecințe ale unui existențialism lipsit de orice vigoare. Totul pare un joc malign al sufletului generând o senzație de sufocare. O să spuneți Unde mai are loc aici povestea de iubire? Răspunsul nu poate fi pipăit dar ține de secretul bucătarului. Și este iubire oriunde în acest roman, chiar dacă o iubire mototolită, mâzgălită sau alterată (este iubire în pasiunea pentru operele lui Jean-Sol Partre (!), este iubire boala de care se stinge Chloé). Lumile lui Boris Vian funcționează după alte legi (lucrurile precum o sonerie sau un nod de cravată au viață proprie), legile fizicii sunt imprevizibile (razele soarelui se poartă ca niște crengi), oamenii nu au importanța centrală, par a fi mai mult niște spectre într-o natură capricioasă ca un zeu mort aflat în putrefacție. Toate acestea dau o senzație de instabilitate și de înstrăinare. Dacă la Kafka găsim o îngroșare a socialului, ducând la o deturnare a realității, la Boris Vian ne întâmpină o rearanjare a realității după legile interioare ale unui suflet pierdut într-un vis.

 

Mihail Pavlovici Șișkin – Scrisorar (Cartea Veche – 2012, traducere Antoaneta Olteanu) Și de aici


răzbate o nuanță a oniricului și a unei exprimări poetice puternice. Doar că fundalul istoric real (războiul boxerilor), o perioadă nevizitată de artiști dar nu mai puțin tragică, face ca povestea să lovească mai tare în cititor. Cartea lasă scrisorile să construiesc două persoane în carne și oase, la început diafane și la final tot mai viscerale (la propriu). Dorul, amăgirile și încercările construiesc două povește care se depărtează de punctul comun care le-a creat. Ca și când infinita depărtare era prevăzută în absoluta contopire de la început (un memorabil început de roman). O carte în care imaginile dure se amestecă cu o duioșenie a zicerii pentru a genera o angoasă nedefinită din spatele cuvintelor.

 

Irvin D. YalomPlânsul lui Nietzche (Humanitas - 2007, traducere Luana Schidu) Un psihanalist care pune în scenă o întâlnire fictivă dintre Nietzche și Breuer. Este de fapt un sfârșit al erei lui Nietzche (cu un nihilism filosofic fără remediu) și zorii unei ere noi a psihoterapiei, a relativizării nihilismului și a găsirii unui sens în toată această rătăcire existențială. Rolurile se schimbă între cei doi și nu poți pune degetul pe pacient sau pe terapeut.Ca două recpiente care se umplu reciproc în momentul în care ușa dintre ele se deschide. Desigur contează sensul în care se deschide. Un roman care depășește pasiunea și iubirea, ajungând la granițele supraomului  și la cum trebuie tratată această noțiune. La acea vreme și supraomul și psihoterapia erau două noțiuni care abia ce ieșeau fiecare din demiugrul său.

miercuri, 14 aprilie 2021

Despre cum începe un eu să fie copil

 

Când vine vorba despre multitudinea de euri din care suntem formați am în minte câteva din tablourile lui Renné Magritte, cum ar fi Golconde. Acolo, în perimetrul ramei, peste un peisaj citadin cade o ploaie de gentlemeni identici. Același pictor are o serie de portrete peste chipul cărora suprapune diverse fructe, păsări sau pur și simplu reproduce ceafa personajului în cauză. Este metoda plastică prin care Renné Magritte redă imposibilitatea găsirii unui eu unificator. Rămânem aceiași într-o diversitate interioară în continuă multiplicare, mereu diferiți în fiecare ipostază a vieții. Ne aflăm în una dintre descrierile făcute de Adrian Marino (1921 – 2005) biografiei; “(…) recunoașterea principiului că orice om duce mai multe vieți paralele se dovedește de cea mai mare însemnătate pentru obiectul teoretic și practic al biografiei, scriere (gr. graphien) despre viață (gr. bios) ”, văzută ca un câștig al modernității, în primul rând al dezvoltării psihologiei eului. Acestea fiind spuse doar din comoditate mulți dintre noi vom lăsa în seama scriitorilor de mistere sau a biografilor posibilitatea găsirii unui scenariu în care eul copil să se întâlnească cu eul matur sau mai exact spus eul fizic cu eul creator, și să stea la povești într-un frumos stil borgesian. 

Matei Călinescu în Portretul lui M  reușește prin distanța pe care și-o asumă din rolul de observator care îi eclipsează rolul de tată al lui M, să surprindă trei vârste în formare (văzute prin prisma bolii ca trei paliere distincte) trăite de copilul autist, de cele mai multe ori nu concomitent așa cum ar fi trebuit. Vârsta cronologică – simptomatică și mereu cu doi pași în urmă față de vârsta cronologică a copiilor din jurul său, vârsta intelectuală - de multe ori în avans față de restul, cel puțin din perspectiva mnezică și vârsta emoțională - cu particularitățile atât de imprevizibile ale bolii. Nearmonizarea acestor trei vârste, văzute și ca trei euri distincte, oferă dramatismul atât de specific existenței autistului care, prin neconștientizarea propriei persoane, răsfrânge apăsarea psihică asupra celor din jur. Prin prisma acestei afecțiunii a fiului său, Matei Călinescu este pus în fața unui copil lipsit de forța protectoare a supraeului văzut ca un construct autoritar indispensabil formării de eu, a unui copil în care poate observa pe viu spasmele, de nedepășit în cazul lui M, formării unei personalități fiabile, a unui copil care anulează lumea înconjurătoare trăind-o exclusiv în interior.

Aceleași spasme sunt resimțite, mai mult sau mai puțin real, de Jean Paul Sartre în Cuvintele  atunci când se hotărăște să-și privească viața înapoi cu un ochi analitic. Făcând multe legături între evenimentele biografice și cărțile scrise de-a lungul timpului, aplecându-se de la înălțimea vârstei de șaizeci de ani spre o analiză prea metodică asupra evenimentelor copilăriei, unghi de vedere care i-a adus multe critici, filosoful francez se dovedește a fi un scriitor interesant și prin biografie nu doar prin operă. J-P. Sartre rememorează greutatea cu care s-a desprins din mirajul trăirii excesive a vieții interioare, miraj în care M a fost captiv fără putere de a ieși la … social: “descoperisem lumea prin limbaj (…) am considerat mult timp limbajul drept lume ”.  Asemeni lui M, copilul Sartre a fost un copil care se maimuțărea,

“(…) când îmi amintesc astăzi de strîmbăturile acelea, înțeleg că ele îmi asigurau o protecție: contra fulgerătoarelor descărcări ale rușinii mă apăram printr-un blocaj muscular. ”

după spusele bunicii, excesiv, un copil care se juca mult de unul singur și care începea să descopere un mirific limbaj al lumii, un limbaj autosuficient pe care îl resimțea în toate zgomotele obiectelor înconjurătoare

“La lăsarea serii, rătăcit într-o junglă de cuvinte, tresărind la cel mai mic zgomot, luând trosniturile parchetului drept interjecții, credeam că descopăr limbajul primitiv, fără oameni ’’.

Spre deosebire de copilul M însă, copilul Jean Paul Sartre îi recunoștea limbajului exterior ce îl cuprindea și din care tocmai ieșea, forța socială tot mai impunătoare. Vocea mamei era cea care întrerupea patern, de multe ori brusc și neplăcut, reveria. În același timp declanșa conștientizarea ambientului, însoțită de o frustrare înfrânată: “cu câtă decepție regăseam banalitatea familială când mama intra și aprindea lumina”.

Și aici copilul Sartre iar se desparte de copilul M: surprins în momentul confruntării cu un eveniment (pe plan inteior la vârsta copilăriei orice eveniment este văzut ca o dramă) din procesul de creștere, își va cenzura decepția interiorizând-o și asimilând-o, trecând-o în constructul inconștient de personalitate, spre deosebire de M care, la cele mai mici presiuni exterioare intra în fazele de regresie ale bolii traduse prin “irascibilitate, refuză să răspundă întrebărilor sau îndemnurilor celor mai afectuoase altfel decât prin strigare ”.

          Iată cum formarea limbajului, privind la cei doi copii, nu mai pare un lucru firesc și simplu. Nici unul din cei doi scriitori nu vede limbajul ca pe o simplă înșiruire de cuvinte legate între ele prin diverse reguli fonetice și gramaticale, mai mult sau mai puțin stricte. Limbajul include un permanent schimb de mesaje, verbale sau/și nonverbale sau putința de a intui ceea ce interlocutorul ar vrea să spună dar nu poate în totalitate, pentru că limbajul nu este niciodată exhaustiv. În ambele cazuri copilul M este în dezavantaj, dezavantaj care vine ca o amputare a unui ceva vital viețuirii:

“El nu poate  citi semnalele sociale: e, în fața lor, ca un analfabet care      nu poate descifra numele de pe placa străzii pe care se află (...) E rătăcit. Analfabetul poate însă citi semnele sociale (poate interpreta corect semiotica gesturilor (...): e, cu alte cuvinte, normal) pe când autistul (...) poate foarte bine citi literele și e un literalist. Cu mare greutate și după multe explicații poate înțelege ironia, metafora, analogia simbolică ”

Atât la Matei Călinescu din perspectiva, după cum spuneam, a observatorului cât și la J-P. Sartre din perspectiva persoanei direct implicate, este surprins puțin din vastul proces de formare al personalității. Surprinderea acestui proces în totalitatea eșuează în ambele cazuri din motive diferite. În cazul lui Matei Călinescu această neputință, camuflând sentimentul de rușine legat de felul cum credea că îl priveau cei din jur prin starea copilului, îl face ca după confirmarea diagnosticului de autism a lui M, să își intituleze notițele cu un titlu patetic Caietul cu coperte îndoliate. La rândul său și J-P Sartre are un moment de confesiune când își recunoaște defectul fizic

“(...) frumoasele mele plete îi permiseseră să refuze evidența urâțeniei mele. Încă de pe atunci ochiul meu drept începea să apună. Trebuia ca mama să-și mărturisească adevărul. Bunicul păruse el însuși complet înmărmurit: i se încredințase mica lui minune și adusese înapoi o broască râioasă ”

Motivul pentru care Sartre se află în imposibilitatea surprinderii procesului de formare în totalitate, stă în trăirea intensă și excesiv teatrală a măștilor pe care le tot probează

“nu mai puteam să ignor dubla mea impostură: mă prefăceam că sunt   un actor care se prefăcea că este un erou ”

Drama formării personalității, care include drama limbajului, a citirii, a privirii etc, este tratată de cei doi autori în operele menționate de pe două poziții diferite dar cumva complementare. J-P. Sartre este în măsură să dea în vileag inautenticitatea din comportamentul unui individ peste care s-au adăugat straturi de modele sociale care nu-i aparțin, îngropându-i pornirile naturale, iar Matei Călinescu are ocazia, filolog fiind, de a observa cum arată un astfel de individ lipsit de comportamentele stratificate, învățate, adăugate conștient sau nu, de mediul înconjurător (familie, școală, societate etc) din cauza cărora, se spune, omul se îndepărtează de natură. De aici poate se înțelege de ce la Matei Călinescu lipsește acea plăcere a întâlnirii cu timpul regăsit pe care Georgeta Horodincă o regăsea la autorul francez, și de ce J.P. Sartre devine critic față de transformările atât de firești ale copilului care era cândva. Oare dacă acest copil M ar lua ceva din personalitatea copilului S, ar ieși un Zacharias Lichter care să moștenească de la primul înclinația înnăscută spre asocial iar de la al doilea permanenta tendință de autenticitate cu asperitățile ei comportamentale cu tot?

Ambii autori observă cum imaginația are un factor esențial în formarea personalității. Acesteia îi revine rolul de îmbinare și de permutare aplicat limbajului, cititului sau factorilor sociali precum empatia sau asimilarea. Ea (imaginația) este spontană, puternică, abundentă la J-P Sartre. Intenționalitatea chiar din miezul plăsmuirilor unui copil este hotărâtoare în economia formării omului matur, astfel vedem cum apare sentimentul ferm al lucidității

“În cursul galopadelor mele fantastice, tocmai realitatea (s.n.) era cea spre care ținteam. Când mama mă întreba (...) Poulou, ce faci? Mi se întâmpla uneori să calc legământul tăcerii și să-i răspund Fac cinema! ”.

Această proiectare controlată a lumii interioare spre lumea înconjurătoare ajută la asimilarea lecțiilor naturale care vin spre copil.

Puterea acaparantă a imaginației nu stă doar în imaginile create și trăite de copil ci în povestea cu care vine, poveste care are rolul de liant între persoana în cauză și figurile plăsmuite. Fără această poveste actele imaginației devin o simplă imitație, ca în cazul lui M. Matei Călinescu observă cum jocul stârnit de imaginație există și la copilul său dar este lipsit de forța de atracție, chiar sterp, nu duce nicăieri, nu descătușează alte forțe interioare:

 “Remarcasem mai de mult la M, care împlinea atunci 11 ani, o anumită sărăcie a jocului imaginativ, deși doar parțial, căci într-un târziu ajunsese să-i placă, (…) să imite împreună (…) personajele văzute la televizor, să le imite însă doar verbal, fără să construiască scenarii independente (s.n.), acțiuni posibile ale unor asemenea personaje, narațiuni mai extinse. Cu toate că plină de voioșie, imitația era oarecum mecanică (s.n.), nu părea a deschide porțile imaginației ”

Cititul la Sartre este o explozie de simțuri, o beatitudine nesfârșită, o înlănțuire

de evenimente interioare, nelipsite totuși de o neliniște matură:

“(…) mă duceam să regăsesc viața, nebunia (s.n.), în mijlocul cărților. Îmi  era de ajuns să deschid numai una ca să redescopăr o gândire inumană, neliniștită, ale cărei deșertăciuni și tenebre depășeau înțelegerea mea ”

Personajele prind viață și își continuă aventurile sub ochii lui sau iau locul membrilor familiei, toate cu puterea de a fascina un copil aflat în formare. Dar sunt oare imaginile din cărți cele care fascinează sau ele nu ar avea nici o puterea dacă nu ar fi investită de copil, dacă nu le-ar investi cu acel “simț narativ” despre care vorbește Matei Călinescu?

“Principala lui dificultate, pe care o numisem “lipsă de simț narativ” era aceea de a integra ce citea într-un context. Problema lui ca cititor era că nu știa ce să aștepte, că nu ghicea (fie și greșit) ce va urma, că urmărea textul fără anticipări sau schimbări de perspectivă, că procesa informația serial și doar auditiv. ”

Ceea ce fascinează pe Sartre în copilărie și îl impulsionează ținându-l captiv la joacă ore în șir, pe M îl lasă indiferent iar forța de captivitate în mrejele jocului tinde spre zero

“În prima copilărie îi plăcuse mult să i se citească povești cu glas tare, dar îi era greu să rezume ceea ce ascultase. (...) Să fi fost plăcerea lui fără legătură cu sensul cuvintelor (s.n.) și frazelor pe care le auzea? ”

Atât la J-P Sartre cât și la Matei Călinescu sunt surprinse momentele de interferență ale multiplilor eurilor aflați în formare, chiar dacă la M se inhibă aproape instantaneu. Și aici putem aduce în discuție sexualitatea care la Sartre se formează poetic, iubirile luând corpul mamei fără a îndrăzni să gândească o apropiere fizică

“Iubiții se îmbrățișează și își făgăduiesc să trăiască în același pat (ciudat obicei: de ce nu în paturi alăturate cum făceam noi (s.n.) mama și cu mine?) ”

iar la M se află doar în fază incipientă, și nici atunci conștientizate

“M are câteodată-foarte rar-poluții în somn dar e altfel complet dezinteresat în materie sexuală. E de o castitate angelică ”

Aceste stingeri rapide ale personalității (înțelege bine dar uită repede) se răsfrâng și în folosirea doar a inițialei de-a lungul cărții, din care mai răzbate spre cititor și un foarte reținut sentiment de compasiune.

          Vedem în aceste două cărți cum se dezvoltă eurile la doi copii distanțați de timp, de mentalități, de spațiu. Doar la unul eurile au o finalitate și posedă exprimări fiabile vieții sociale, la celălalt se zbat ca niște pești pe uscat scăpați din năvodul atotcuprinzător al personalității. Vedem eurile cum interacționează și cum doar la unul fac acele salturi calitative în care nu de puține ori ne recunoaștem și noi. Vedem cum ceva indispensabil dar imposibil de definit lipsește unuia.

Iată-ne ajunși în fața acelui simț narativ care îi lipsea lui M. Suntem îndreptățiți să îl numim suflet sau spirit?      


 

BIBLIOGRAFIE

 

 

Călinescu, MateiPortretul lui M, ed Humanitas, București, 2016

Călinescu, Matei - Cinci feţe ale modernităţii. Modernism, avangardă, decadenţă, kitsch, postmodernism ed Polirom, București. 2005

Sartre, Jean –PaulCuvintele, EPLU, București, 1965, trad. T. Dumitru

Marino, AdrianDicționar de idei literare, vol I, A-G București, 1973

duminică, 7 martie 2021

Arma secretă a lui Rahan: copilăria noastră.

 

Istoria revistei de benzi desenate Rahan este destul de cunoscută, confundându-se cu activitățile pe care le făceam cei care am prins perioada 1969 – 1989 în blocul socialist. Apărând inițial ca un desen de sine stătător în deja celebra revistă Pif, personajul Rahan își câștigă repede publicul ajungând chiar să crească alături de consumatorii de bd-uri europeni. Îndrăznesc să spun că aceste episoade, la vremea respectivă, echivalau cu serialele care apar astăzi pe Netflix, publicul așteptând cu emoție întâmplările noi.


Aventurile omului preistoric Rahan (cuprinse în cele două serii de reviste apărute între
1971 - 1984) au fost o modalitate a partidului socialist de a populariza viziunea evoluționistă asupra lumii, abordarea raționalistă a vieții, eliminarea gândirii magice (mistice, religioase) considerată de ei ca parazitară gândirii. Partidul socialist, sub egida căruia apăreau revistele Vaillant, mai târziu Pif, făcea eforturi în a încetățenii, pe toate nivelurile, ideile progresiste și revoluționare care îi ghidau prin istorie. Era o modalitate plăcută de a-și populariza ideile, mult mai plăcută decât dacă s-ar fi apucat să facă prelegeri, conferințe sau articole plictisitoare. Pentru acest partid, fiind un partid născut din popor pentru popor (cel puțin așa se definește), abordare aleasă este firească și de înțeles.


Nu este un secret, revistele Rahan erau tipărite în România, cu excepția câtorva numere din a doua serie (Nouvelle Collection -N.C.- 17, 23, 29, 32-36), numere care au devenit greu de procurat în România, alături de vestitul număr 35. Situația istorică din acele timpuri ne-a făcut, cel puțin pe copiii anilor ’70 - 80, să facem din troc o școală în a face afaceri. Pif-urile, Rahan-ele, mașinuțele de fier, surprizele Turbo etc își aveau valori fluctuante, subiective și care depindeau în mare măsură de puterea de a negocia. Un număr Rahan putea să ajungă și la 5 Pif-uri, depindea de starea în care se găsea revista sau de legenda creată în jurul numărului (numerele mici aveau o valoare mai mare).

Desenatorii bd-urilor Rahan au fost trei (alte două încercări nu au fost luate în seamă), cel mai important (tatăl lui Rahan) fiind André Chéret, care a reușit să redea o lume dispărută unui public însetat de aventură, care se afla într-o societate ostilă oricărei evadări din liniile trasate de partid. Personajele din aceste benzi desenate sunt redate foarte veridic, cu o grijă foarte mare asupra proporțiilor. Așa cum spuneam, urmărind cronologic aventurile acestui personaj, se poate observa evoluția prin care trece desenatorul și, odată cu el, personajul. Ce diferență este între primele episoade din 1969 și cele din 1984! În anii '80 detaliile din aceste benzi desenate sunt mult mai atent lucrate, decorul mult mai elaborat, peisajele mult mai îndrăznețe, mâna mult mai sigură și, ceea ce este cel mai important, căsuțele încep să încalce granița pătratului convențional al bd-ului și al timpului’ redat prin aceste căsuțe, acțiunea evadând, nu o dată, pe o pagină întreagă sau chiar pe două.

1982
1969 
1969


1981

A avea o revistă Rahan și a o răsfoi în pauzele de la școală, cerea proprietarului și o calitate de a povesti colegilor povestea din revistă pe care tu, desigur, ai digerat-o în prealabil. Era mai mult o interpretare personală, de multe ori inexactă, dar destul de sugestivă ca să se înțeleagă povestea. Și dacă tot am ajuns la povestea episoadelor, da, pot spune că, dacă observăm o evoluție în arta desenului, poveștile rămân destul de sărace, simple, previzibile.

Ideea a rămas constantă pe parcursul celor două serii: Rahan era omul rațional, un om cu viziuni sociale, politice și psihologice care depășeau cu mult perioada preistorică pe care o traversa. În primul rând se lupta cu vrăjitorii, cu ideea de zeitate, cu ofrandele inutile și cu îngustimea gândirii de trib. Cu toate astea la rândul său, el era subjugat voinței cuțitului și de presiunea colierului. Se ducea în direcția indicată de rotirea cuțitului pe o piatră și își ducea instinctiv mâna la colier atunci când trecea prin emoții puternice (aduceri aminte, tristețe, autoîncurajare etc). Cuțitul îl furase (nu fără remușcări adânci care țin mai bine de două pagini), iar colierul îl primise ca moștenire spirituală al unui anumit spirit de a trăi. În acel moment, având pe fundal o erupție vulcanică, el devine apostolul unei religii sociale.

Odată cu arta desenului devine de-a lungul timpului mai îndrăzneț și curajul expunerilor. Astfel că subiectul aventurilor într-o perioadă preistorică greu de definit, oferă prilejul lui André Chéret să expună foarte multă nuditate, să îl arate pe Rahan fumând diverse halucinogene sau să îl pună pe același Rahan în situații în care se folosește de o abilitate de a discuta, abilitate care mai târziu va fi cultivată de către psihologi.

Țin minte că, în cartierul unde am copilărit, circula zvonul că ar exista un Rahan porno. Cu siguranță a fost o exagerare, un zvon scornit pentru a atrage atenția. Totuși, există în numărul 4 din N.C. o secvență unde eroul nostru blond, conducând o domniță spre tribul ei, se opresc într-un luminiș unde pare a fi atacați de o pumă tocmai când .... .
Una peste alta Rahan este un erou care a crescut alături de mulți din cei care astăzi suntem la o vârstă matură. Evoluția lui (ca și personaj) a mers paralel cu situația social-economică de atunci, cu reperele culturale la care ne raportam, la modul de viață pe care îl traversam. Colecția mea de Rahan N.C., conștientizată la maturitate ca un fel de răzbunare a copilăriei, este foarte aproape de a se încheia. Îmi lipsesc numerele cele mai greu de găsit, despre care am pomenit mai sus: 17, 23, 32-36 (desigur, vestitul număr 35 nu îl pun la socoteală).

Fără îndoială, aceste reviste erau încă de pe atunci văzute ca niște lucruri de valoare, dar tot nu îmi explic cum să făcea că totuși ajungeau pe mâna noastră (copii fiind) care, de ce să nu fim sinceri, nu prea aveam grijă de ele. Circulau multe reviste Rahan rupte, mâzgălite, înjumătățite. În același timp existau colegi care primeau interdicție să aducă Rahan la școală, trebuia să îi faci o vizită sau, cel mult în fața blocului. Mai erau și situațiile când doar împrumutai revista, ca la bibliotecă, urmând să o aduci proprietarului. Nu puțini erau cei care aduceau revista cu un ‘mic’ semn în interior, însemnând o mâzgălitură răutăcioasă (am găsit în anticariate reviste Rahan păstrate în condiții perfecte, dar care aveau pe la mijloc o mâzgâlitură explicită sau un cuvânt golănesc, și cam asta este explicația găsită de mine).

Rahan a fost o lume dispărută care a apărut într-o lume ce începea să dispară. Desigur, banda desenată își câștigase de mult timp publicul peste ocean (vezi Batman, Superman etc), de aceea impactul la publicul european a fost atât de mare. Mai ales că Rahan nu dispunea de echipament special (din contră, era la polul opus umblând doar cu un cuțit din fildeș la șoldul drept), nu se folosea de diverse mașinării (punea mintea la muncă, prin puterea observației confecționând mașinăriile de care avea nevoie), iar legile pe care le împărtășea în drumurile sale nu erau impuse de o autoritate, ci el le găsea ca fiind înnăscute Ceux qui marchent debout. Nu în ultimul rând, nici calitatea și nici micile mari inovații în materie de bd pe care le întrebuința desenatorul, nu erau cu nimic mai prejos față de aventurile spectaculoase care veneau din America.

Fin de l"episode
sâmbătă, 31 octombrie 2020

Ipoteze

 


Ia spuneți
cum ar fi
dacă ni s-ar șterge jumătățile din fața imediată a ochilor,
dacă jumătățile ar dispărea din lumea fizică și
ar rămâne doar în lumea noastră interioară?
Atunci
un observator venit din spațiu
ne-ar vedea certându-ne singuri & gesticulând de zor 
în aerul rămas mai liber.
Ne-ar vedea plimbându-ne prin parcuri, pe străzi
trași comic ca niște mimi
de câte-o lesă prinsă de gâtul unui animal invizibil.
Ne-ar vedea prin paturi îmbrățișând pătimaș
cearceafuri, perne, așternuturi sau plăpumi (în funcție de anotimp).
Nu în ultimul rând (poate chiar în același timp)
ne-ar vedea răsfoind caiete cu foi veline,
absorbiți de o lume adâncită misterios
în alb.

Sau ia spuneți
cum ar fi
dacă ni s-ar înmulți jumătățile,
dacă și-ar manifesta fizic toate părțile potențiale din care se compun
și noi nu am fi în stare să observăm nici măcar una în plus 
salvându-le astfel,
măcar pe câteva dintre ele, de la anihilare?
Același observator venit din spațiu
ne-ar vedea certându-ne cu o persoană
în timp ce părțile identice ale acelei persoane,
dar totuși esențial altele,
ne-ar privi întristate de conștientizarea faptului
că salvarea vă este, pentru amândouă jumătățile, foarte aproape.
Observatorul ne-ar vedea plimbându-ne prin parcuri, pe străzi
cu trupul prins în mii de lese, ca niște chingi, de care trag tot atâtea animale, 
în timp ce doar rahatul unui singur animal (nu și cel mai fioros)
îl strângem pentru colecția noastră dragă.
Același observator ne-ar vedea prin paturi îmbrățișând pătimaș
trupuri, obiecte, sunete, forme ale naturii, amintiri etc.
Din punctul lui de vedere am arăta ca un coș plin cu rufe,
dacă noi ne-am putea vedea, cu puțin noroc am avea impresia
că facem parte dintr-un tablou de-al lui Bosch.
Nu în ultimul rând (poate chiar în același timp)
același drag observator
ne-ar vedea răsfoind caiete cu foi mustind de litere,
puse una peste alta, formându-se astfel catedrale
în care odată intrați nu ne mai vede nimeni trăind.

Dar ia spuneți
cum ar fi
dacă toate astea nu ne-ar privi doar pe noi
ci și pe jumătățile noastre & toate astea,
cum am mai spus, s-ar întâmpla
în același timp?

joi, 22 octombrie 2020

examenul de maturitate

 

Purtam cu mine o carte în gând și

am deschis-o la întâmplare
la pagina 183 unde scria
și noi tot la întâmplare am deschis cartea la pagina asta
183
și iată ne-am întâlnit
poate totuși există și Altceva


Astfel încurajat am intrat în sala de examene
profu’ m-a întrebat despre revista 381
i-am spus tot ce știam
chiar și despre momentele când scriam cu degetul pe geamlâcurile
din cavoul fiicei acelui mare scriitor
a zâmbit profu’ îi mirosea ființa a neîncredere
le-am spus celor de la 183
ufff! de-aș fi păstat geamlâcurile
și le-aș fi legat ca pe un proiect pentru acel examen

de-a bușilea prin aer!